تحلیل های هفتگی بازار ایران

در این بخش به صورت هفتگی به تحلیل و مقایسه بازار های سرمایه گذاری مختلف شامل بازار ارز، طلا، بورس، سپرده ثابت و ارز دیجیتال می پردازیم و در پایان بهترین بازار برای سرمایه گذاری را مشخص می کنیم

همچنین هر هفته صنایع مختلف بورس را با هم مقایسه کرده و در پایان بهترین صنایع برای سرمایه گذاری را معرفی می کنیم

1402-01-31 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1402-01-17 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1402-01-17 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1402-01-10 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1401-12-25 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1 2 9