تحلیل های هفتگی بازار ایران

در این بخش به صورت هفتگی به تحلیل و مقایسه بازار های سرمایه گذاری مختلف شامل بازار ارز، طلا، بورس، سپرده ثابت و ارز دیجیتال می پردازیم و در پایان بهترین بازار برای سرمایه گذاری را مشخص می کنیم

همچنین هر هفته صنایع مختلف بورس را با هم مقایسه کرده و در پایان بهترین صنایع برای سرمایه گذاری را معرفی می کنیم

1401-06-11 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1401-05-22 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. تحلیل اختصاصی دلار و طلا و روش معامله من در بازار ایران برای دلار…

1401-04-22 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. برای راحتی شما ویدیو را بخش بندی کرده ایم تا امکان تماشای بخش مورد…

1401-04-02 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. برای راحتی شما ویدیو را بخش بندی کرده ایم تا امکان تماشای بخش مورد…

1401-03-20 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. برای راحتی شما ویدیو را بخش بندی کرده ایم تا امکان تماشای بخش مورد…

1401-03-12 تحلیل دلار طلا

این هفته هم مانند هفته های گذشته به تحلیل هفتگی بازار دلار، طلا پرداخته شده است. برای راحتی شما ویدیو را بخش بندی کرده ایم تا امکان تماشای بخش مورد…

1 2 4