سیاست مرجوعی و عودت

برای مرجوع نمودن هر نرم افزاری قبل پس از پرداخت وجه با تماس با پشتیبانی درخواست نسخه آزمایشی با زمان محدود را ارسال کرده. پس از این اگر در مدت زمان تست محصول مورد نظر نیازهای شما را برطرف نمی کرد می توانید درخواست عودت وجه را کنید.

لازم به ذکر است از آنجایی که نسخه نهایی نرم افزار دیگر قابل مرجوعی و از کار افتادن نیست بنابر این ما نمیتوانین پس از ارسال نسخه نهایی در خواست مرجوعی را بپذیریم

با سپاس فراوان

هوش ایران