نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فایل اکسل مدیریت سرمایه شناور

لطفا دقت شود برای استفاده از این فایل حتما ویدیویی مربوطه از سیری آموزشهای رایگان فوت و فن معامله گری را مشاهده کنید.

نکته: لولهای موجود در فایل فقط برای نمایش نحوه محاسبه می باشد. لطفا تا تعداد محدود لول استفاده شود. برای مثال ۴ لول .

نکته: این روش برای معامله گرهای حرفه ای با تجربه بالا می باشد. لطفا در ابتدای کار از این روش استفاده نکنید

نکته: افزودن حجم نسبت به سرمایه اولیه می باشد نه سرمایه موجود با کسب سود حتما به این نکته دقت شود

لینک دانلود فایل مدیریت سرمایه شناور