مقالات مفید

اصل پارتو – قانون 80/20.

منبع: مقالات آقای جیسون سن معامله گر حرفه ای با ۳۴ سال سابقه معامله سایت: daytradeideas.co.uk اصل پارتو – قانون 80/20.قانون 80/20 یکی از اصولی است که من با آن…

7 گناه کبیره تجارت

منبع: آقای جیسون سن معامله گر حرفه ای با ۳۴ سال سابقه سایت: daytradeideas.co.uk 1- گناه اول این است که توقف خود را از قیمت ورودی خود دورتر کنید، زیرا…

وقتی معامله گران دستور توقف را وارد نمی کنند چه اتفاقی می افتد؟ 18 دلیل برای اینکه چرا باید از دستورات توقف ضرر استفاده کنید.

منبع: مقالات آقای جیسون سن معامله گر حرفه ای با ۳۴ سال تجربه معامله گری در بازارهای مالی. آدرس سایت daytradeideas.co.uk 1- هیچ معامله‌گری که فرصتی را می‌بیند، باور نمی‌کند…